Červenec 2008

Váhy

24. července 2008 v 18:18 | angel

Váhy-24.9 - 23.10

 • Povaha: sangvinicko-flegmatická
 • Vládce: Venuše
 • Živel znamení: vzduch
 • Kov: měď
 • Barvy: zelená, modrá,
 • Kameny: rubín, růženin, perly
 • Šťastná čísla: 7, 8, 10, 27, 49,
Charakteristika: Snad aby učinili radost názvu svého znamení, jsou lidé narození ve znamení Vah většinou rozvážní, vyvážení a harmoničtí. V každém případě dřív než se odváží, rozvažují. Je možné, že se v jejich středu najde zbrklejší jedinec, ale to bývá opravdu vzácná výjimka. Tito lidé jsou upřímní, poctiví a slušní a ze všeho nejméně snášejí hlučné, neomalené nebo vulgární jednání a chování. U lidí narozených v tomto znamení je výrazné estetické cítění a velmi zhusta i umělecké nadání a je lhostejné, pro který z oborů umělecké činnosti se rozhodnou; pro každý budou přínosem. Pokud z nich nebudou přímo aktivní umělci, projeví svůj vkus ve všem, čemu se budou věnovat. Jsou to lidé šikovní, pilní, inteligentní a podnikaví.

S těmito lidmi se jedná velice příjemně a i když si někdy dávají čas na rozhodování, vrhají se do díla s nadšením, pokud shledají, že jde o zajímavý i výnosný úkol. Jejich nároky jsou dost vysoké, protože znají hodnotu své práce, žádají správné ocenění.

Tito lidé se zdají pevní a rozhodní, ale za maskou stability zastírají své vnitřní nejistoty. Nejsou náladoví ani neupřímní, ale dovedou propadat pochybnostem, ať už vlastním nebo takovým, které si nechali vsugerovat druhými. V takových případech jsou nespolehliví, ale nedá se jim přisuzovat zlý úmysl. Přes jejich vnitřní nejistoty až rozháranost, jsou to lidé s nesmírným citem pro spravedlnost a v tomto ohledu jsou skálopevní. Jakkoli si nejsou jistí sami sebou, druhé dovedou hodnotit naprosto přesně, správně a s pochopením. Považují za svou povinnost obrušovat hrany rozdílných stanovisek, zmírňovat rozdíly a zabránit bezpráví. V každém společenském seskupení jsou lidi narození v tomto znamení velmi oblíbeni, protože dovedou nenásilně urovnat každý spor a tím stmelit lidi k práci i zábavě. Svým vystupováním i vkusným oblečením udávají tón a každý v jejich blízkosti se zastydí za vlastní nedostatky a nedbalost, které se pro příště vystříhá.

V roli nadřízených se chovají demokraticky a vyžadují spolupráci spíš než podřízenost. Jejich klid, rozvaha a spravedlnost ukazuje, že je možné soužití na úrovni a jejich svérázný smysl pro humor dává té úrovni správné koření.
Slavné osobnosti ve znamení Váh: Rudolf Hrušínský, Vladimír Remek, Ondřej Havelka, Václav Havel, Emil Holub, Jaroslav Ježek, Brigitte Bardotová, Sarah Bernhardtová, Jimmy Carter, Michael Douglas, Dwight Eisenhower, George Gershwin, John Lennon, Vladimír Menšík, Luciano Pavarotti, Bruce Springsteen, Sting, Margaret Thatcherová, Oscar Wilde

Vodnář

24. července 2008 v 18:16 | angel

Vodnář-24.9 - 23.10

 • Povaha: sangvinická
 • Vládce: Uran, Saturn
 • Živel znamení: vzduch
 • Kov: olovo
 • Barvy: modrá, bílá,
 • Kameny: fluorit, perly achát, tyrkys, onyx,
 • Šťastná čísla: 2, 30, 4, 9, 10, 15, 39, 45, 49,
Charakteristika: Lidé narození ve znamení Vodnáře jsou ovlivněni dvěma charakterově odlišnými planetami. Saturn jim dává klid, soustředění a vytrvalost, zatímco Uran jim působí neklid, originalitu a vznětlivost. Tyto vlastnosti se u nich málokdy vyskytují odděleně, ale jsou v jejich povaze obsaženy ve vyvážené směsi.

Tito lidé mají velmi pevnou vůli, kterou čas od času vystřídají nerozváľným činem, protoľe si ukládají často velmi náročné úkoly a připadá jim pod úroveň poradit se o postupech. V ľádném případě ale nejsou nepřizpůsobiví a nikdy netrvají na tom, aby se situace vyvíjely podle jejich přání. Nitro Vodnářů je jemné a křehké a pokud mohou, snaľí se vyhnout konfliktům. Ve své podstatě to jsou lidumilové, kteří se zajímají o sociální problematiku a snaľí se hledat a najít řeąení různých nespravedlností.

Milují přírodu a snaží se odhalovat tajemství jejích zákonů a jsou v řešení problémů, které si stanovili neúnavní. K těmto lidem patří snášenlivost, laskavost a tolerance, a proto dovedou být obětavými i soucitnými přáteli a jejich touhou je, získat něco z toho i od vlastního okolí pro sebe. Tito lidé jsou plní neuvěřitelných nápadů, které dovedou systematicky promýšlet, ale zpravidla bývají ve velkém předstihu oproti tomu, na co jsou lidé zvyklí a tak zažívají častá nepochopení a zklamání, ale z těch je vyléčí nový, rovněž originální nápad, aby se historie mohla opakovat. Jsou to snílci, kteří by si zasloužili chápavé okolí a jeho vydatnou pomoc, protože jejich představy jsou řízeny hlubokým idealismem a snahou zlepšovat celý svět a ještě něco v sousedství.

Vodnář platí jako ten, který dává věci do pohybu, odstraňuje překážky a osvobozuje od tísní. Má velkou představivost a intuici, která mu umožňuje rozpoznat skryté souvislosti a vidět "za roh", ale málokdy se se svými, často neveselými poznatky svěřují.

Vodnáři nesnášejí omezování své svobody, trpí v malých prostorech bez širokého rozhledu a bez možnosti volného pohybu. Nevydrží dlouho na jednom místě a jakmile někam dojedou, už myslí na návrat, ale nikoho nenutí, aby s ním sdílel jejich neklid.
Slavné osobnosti ve znamení Vodnáře: Jan Werich, Bára Basikovám, Jiří Lábus, Božena Němcová, Milan Lasica, Kateřina Brožová, Enzo Ferrari, Lenka Filipová, Geena Davisová, Thomas Alva Edison, Mia Farrowová, Wolfgang Amadeus Mozart, Paul Newman, Kim Novaková, Ronald Reagan, Romain Rolland, John Travolta

AVril LaVINGE-wHY...(TEXT+PŘEKLAD)

24. července 2008 v 10:04 | angel
AVril LaVINGE-wHY
Why, do you always do this to me?
Why, couldn´t you just see through me?
How come, you act like this
Like you just don´t care at all

Do you expect me to believe I was the only one to fall?
I could feel I could feel you near me, even though you´re far away
I could feel I could feel you baby, why

It´s not supposed to feel this way
I need you, I need you
More and more each day
It´s not supposed to hurt this way
I need you, I need you, I need you
Tell me, are you and me still together?
Tell me, do you think we could last forever?
Tell me, why

Hey, listen to what we´re not saying
Let´s play, a different game than what we´re playing
Try, to look at me and really see my heart

Do you expect me to believe I´m gonna let us fall apart?
I could feel I could feel you near me, even when you´re far away
I could feel I could feel you baby, why

It´s not supposed to feel this way
I need you, I need you
More and more each day
It´s not supposed to hurt this way
I need you, I need you, I need you
Tell me, are you and me still together?
Tell me, you think we could last forever?
Tell me, why

So go and think about whatever you need to think about
Go ahead and dream about whatever you need to dream about
And come back to me when you know just how you feel, you feel
I could feel I could feel you near me, even though you´re far away
I could feel I could feel you baby, why

It´s not supposed to hurt this way
I need you, I need you
More and more each day
It´s not supposed to hurt this way
I need you, I need you, I need you
Tell me

It´s not supposed to hurt this way
I need you, I need you
More and more each day
It´s not supposed to hurt this way
I need you, I need you, I need you
Tell me, are you and me still together?
Tell me, do you think we could last forever?
Tell me, why

PŘEKLAD-Why

Proč,ty vždycky proč mi to vždycky uděláš?
proč, nemohl si jen vidět skrz mě?
jak přijdeš, ty ten akt máš rád
máš rád jen nepečovat vůbec

jsi expert věříš mi jen jsem padala??
mohl jsi cítit moji blízkost
dokonce ačkoliv jsi daleko pryč
mohl si cítit,mohla jsem cítit miláčku, proč?

to není předpokládaný ten způsob
Potřebuju tě ,potřebuju tě
víc a víc každý den
to není předpokládaný zranit tu cestu,
potřebuju tě, potřebuju tě,potřebuju tě,
pověz mi,jsme ještě pohromadě?
pověz mi, myslíš mohli by jsme být poslední navždy?
pověz mi proč??

Hej, poslouchej co jsme si říkali
Pojd hrát,rozdílnou hru než něž jsme hráli
zkus,podívat se do mého srdce

Jsi expert, věříš chystám se nechat nás oddělit?
mohla jsem cítit,mohla jsem cítit ty blízko mě
stejně kdy jsi pryč
Mohla jsem to cítt mohla jsem cítit tebe miláčku,proč

to není předpokládaný cítit tu cestu
Potřebuju tě,potřebuju tě,potřebuju tě
POvěz mi,jsme ještě pohromadě?
Pověz mi,myslíš mohli by jsme být poslední navždy??
Pověz mi, proč?

Tak jdi a o jakékoliv věci potřebuješ věc o
A pojď ke mě zpátky kdy víš jen co cítiš co cítíš??
mOhla jsem to cítit,mohla jsem tě cítit miláčku,proč?

to není předpokládaná zraněná cesta
potřebuju tě, potřebuju tě
víc a víc každý den
to není předpokládaná zraněná cesta
potřebuju tě, potřebuju tě
pověz mi

to není předpokládaná zraněná cesta
potřebuju tě,potřebuju tě
víc a víc každý den
to není předpokládaná zraněná cesta
potřebuju tě,potřebuju tě,potřebuju tě
Pověz mi jsme mi ještě pohromadě?
pověz mi,myslíš mohli by jsme být poslední navždy??
Pověz mi proč?

POmáda-Letní láska-text

24. července 2008 v 10:01 | angel

Letní láska-POmáda

Letní láska nečekáná,
letní láska zbláznila nás.
Ona mě hned toužila mít,
celkem fajn zdá se mi být.
Letní žár v noci byl dán,
někde v nás byl ten léta žár.
A co dál a co dál,
a co dostal ses dál?
A co dál a co dál,
kdy tě do auta vzal?
Venku v moři chytla ji křeč,
Cákal na mě zkoušel dát řeč.
Tak jsem ji zachránil já..,
zmáčel mi co se jen dá.
Letní žár,pohledů pár
oo v nás byl ten léta žár.
A co dál,a co dál,
měl tě opravdu rád?
a co dáol,a co dál,
chtěla s tebou se prát?
Vyšli jsme si drinky si dáát,
dali jsme si pár limonáád.
Prázná pláž,noc byla nás,
táhlo už na jedenáct.
Letní chlad na písek pad,
ale v nás byl ten léta žár.
A co dál,a co dál
jen se nevytauj.
A co dál,a co dál
na co zmohl se ten tvůj?!
Pak mě něžně za ruku vzal,
přece víte co bylo dál.
Sladkej byl,
jenže se báál.
Uměla to i pár bych jí přál.
Letní žár a znás byl pár,
oo v nás byl ten léta žár.
A co dál,a co dál
a co koupil ti pak?
A co dál,a co dál,
nemá sestru či tak?
S létem skončil i příbeh náš,
řekl jsem ve mě přítele máš.
Navždy mě dal lásku svou,
kde je ted?kde city jsou?
Letní hřích,spomínkou dých,
ale ach ten léta žár.

4life-Vzal mi tě stín..(text)

24. července 2008 v 9:57 | angel

4life-Vzal mi tě stín..(text)

Vzal mi tě stín 3x

Poslední den co navždy rozdělil nás,
byl nevšední,myslím,byl lednový mráz,
vedle mě stál a ruce něžně mi hřál,
najednou stín černý se objevil v dál.

refrén:
Vzal mi tě stín, jako blesk udeřil k nám,
jak smířit se s tím, že v nebi žiješ teď sám.
Uplakaný oči ty nemohou spát,
rozechvělý ústa ty touží se smát.

Soumraky zlý jak vlny připluly k nám,
neptám se dál, tomu se raději vzdám.
Vzal mi tě stín, já tehdy byla jen tvou,
proč lidi zlí změnili osud nás dvou.

refrén:
Vzal mi tě stín jako blesk udeřil k nám,
jak smířit se s tím, že v nebi žiješ teď sám.
Promarněný noci ty nechci už znát,
uplakaný oči ať mohou jít spát.

Byla to láska přesně jak má být,
v tuhle chvíli nemoh nikdo tušit co se bude dít,
když ten zimní večer, chtěli spolu zase jít
a jenom tak se bavit, báječně se mít.
Pak z čista jasna ozvala se rána,
všichni se rozutekli a zbyl tu jenom prach.
V průchodu tmavym zůstala úplně sama,
ten černý stín, ten nese jméno vrah.

refrén:
Vzal mi tě stín, jako blesk udeřil k nám,
jak smířit se s tím, že v nebi žiješ teď sám.
Uplakaný oči ty nemohou spát,
rozechvělý ústa ty touží se smát.
Vzal mi tě stín, jako blesk udeřil k nám, jak smířit se s tím, že v nebi žiješ teď sám.
Uplakaný oči ty nemohou spát,
rozechvělý ústa ty touží se smát.
Vzal mi tě stín, jako blesk udeřil k nám,
jak smířit se s tím, že v nebi žiješ teď sám.
Uplakaný oči ty nemohou spát,
rozechvělý ústa ty touží se smát.

HaNsOn-cRaZy bEaUtIfUl...(text)

24. července 2008 v 9:54 | angel

HaNsOn-cRaZy bEaUtIfUl

Liquid, melancholy dreams
Tell me what it means
'Cause you drive me crazy
Driftwood, won't you float me down your stream
Tell me what it means

'Cause you drive me crazy
'Cause you're crazy beautiful
'Cause you're crazy beautiful
'Cause you're crazy beautiful

Don't go looking in my eyes tonight
Don't go telling me lies tonight
Don't go promising the skies tonight
When you're crazy
'Cause you're crazy beautiful
'Cause you're crazy beautiful

Listen, all I need is you
Won't you tell me what to do
'Cause you drive me crazy
Baby, is it pulling on you heart
Is it tearing you apart

'Cause you drive me crazy
'Cause you're crazy beautiful
'Cause you're crazy beautiful

Don't go looking in my eyes tonight
Don't go telling me lies tonight
Don't go promising the skies tonight
When you're crazy
'Cause you're crazy beautiful
'Cause you're crazy beautiful
'Cause you're crazy beautiful

If you don't need me I think I'll go
If you don't want me tell me no
If you don't need me I think I'll go
Oooh, Oooh, Ooooooh

Don't go looking in my eyes tonight
Don't go telling me lies tonight
Don't go promising the skies tonight
When you're crazy
'Cause you're crazy beautiful
'Cause you're crazy beautiful
'Cause you're crazy beautiful

H16(V15)-Byť a či nebyť(text)

24. července 2008 v 9:52 | angel

H16(V15)-Byť a či nebyť

A takže byť a či nebyť? No povedz a ešte predtým než odpovieš sám seba sa spýtaj: Ktorá je biela a ktorá čierna, kedy je deň a kedy noc, kde je raj a kde je peklo, ako je dobre a ako zle, prečo áno a prečo nie, čo je začiatok čo koniec, kto som ja kto si ty? Ja teraz pýtam sa byť či nebyť, byť či nebyť nekonečná dilema, presne tá, ktorá je tu odjakživa a prežíva aj naďalej v nás na jej dokaz sa raz za čas objaví hlas ktorý zahalí ťa otázkou a to je sieť z ktorej cesty späť niet. Ty preto odpovedáš a podľa odpovede dostávaš karty a hráš, smer si vyberáš, pričom priama a široká je cesta končiaca peklom a úzka a kľukatá je tá ktorá smeruje za svetlom. No a keďže ani minca nepadá na hranu preto aj ty musíš zvoliť svoju stranu len tebou vytvorenú a tiež tebou zastavanú pretože každý z nás sám si je tu osudu strojcom života tvorcom a myšlienok vládcom. Druhý môže ti byť radcom alebo zradcom pretože tu každý ma to svoje no a väčšinou absolútne nezaujíma tvoje to sú presne tie zdroje kvôli ktorým život predstavuje neustále boje a to niesu iba moje paranoje ale obrovské bludisko východisko blízko ja neopustím bojisko, pokým ty sám pravdu nespoznáš, neuznáš, že to čo rozdáš daruješ patrí ti viac ako všetko čo zoberieš ale aj tak vždy len podľa seba vyberieš, sám dilema odpovieš, no a preto, je svet presne taký aký si ho vytvoríš, no a tak mal by si to už konečne začať chápať, oči si otvárať a od záporu kvart rozoznávať a ľudí od ľudí rozpoznávať, keď tak učiníš, zistíš, že klopeš na dvere a pritom len ty sám máš kľúč, no tak sa vo viere, daj po smere bližšie k sfére z odvahu s ktorou svetelný lúč, vyberie sa hrdo krutou temnotou v každej jednej diere(v každej jednej diere, v každej jednej diere).

Refrén:
Ľudská myseľ ako, to miesto nekonečných súbojov, opačných pólov, protikladov, niekedy pod nadvládou kladou ale pravdou je častá a nadradenosť záporu, človek ale dostal ten dar a ty si dostal ten dar a rozhoduješ na základe vlastného výberu(svojho vlastného(vlastného) výberu).

Všetky myšlienky vytvárajú slova no a slova, podnecujú činy, nič na svete nedeje sa len tak bez príčiny, všetky akcie dočkajú sa reakcie no a všetci ľudia čo súdia sa raz prebudia a zistia, že bez cieľne blúdia, nekonečnou tmou a že život už prestal byť hrou, ríšou snov a stal sa ostrou odvetou ich činov a poslednou métou ich životov, samy sebe stali sa Achillovou pätou, zasiahnuté práve touto vetou, že každý raz dočká sa plodov a následky bude musieť znášať, a preto, snaž sa farbu vnášať. Do životov iných si v ich tých druhých ktorých myšlienka z uctila si moc a majetok, oni dokážu bez výčitok do huby ti srať a na druhý deň brata bude hrať ale keď potrebuješ niekoho po boku mať, za chrbtom stáť, vtedy kamoš sa ti otočí, obtočí, odbočí a zaútočí na lepšie postavenú osobu, pre vlastnú potrebu a spotrebu, dokáže divy, vtedy vie byť milý, plný sily a v každej chvíli ochotný na pomoc prísť, stále v ústrety výsť, ty stal si sa bohom a on je tvojim oddaným sluhom, ktorý si ťa váži a stráži ale to len pokým s teba ťaží a všetko čo máš a čo dáš, nevyťaží(čo máš a čo dáš,
nevyťaží).

Refrén:
Ľudská myseľ ako, to miesto nekonečných súbojov, opačných pólov, protikladov, niekedy pod nadvládou kladou ale pravdou je častá a nadradenosť záporu, človek ale dostal ten dar a ty si dostal ten dar a rozhoduješ na základe vlastného výberu(svojho vlastného(vlastného) výberu).

Takže tu a teraz, vítam ťa do vyššej ríše, ďaleko za hranicami skutočnosti, svet bez rozdielností, ktorý bol vytvorený za účasti predstavivosti, dvoch bytostí. Ktorým ale vypomohla fantázia, vrcholná dimenzia človeka a vďaka nej preniká tu, teraz do vašich uší a duší, invázia pravdy, explózia slov, ktoré prekonali hradby, vystavané mysľou a stali sa zmyslom, podstatou vašich životov a tiež aj príčinou činov, ktoré, postupne vykryštalizovali do spolupráce kedy spojili sa časti cez ulice do ucelenej dvojice diel(je ten diel), ten cieľ, to preskočiť do stereotypov, vytvorené hranice a nájsť tamto miesto kde myšlienka je stavebný kameň, nekonečný prameň a plameň, ktorý dokáže ničiť alebo tvoriť, musíš zvoliť, čo robiť hovoriť, ako žiť a vôbec prežiť. Byť či nebyť(byť či nebyť). No tak čo, našiel si odpoveď, ak áno, no tak povedz, kde je vlastne rozdiel, medzi tebou a mnou, medzi svetlom a tmou, no a to je presne mojou, nekonečnou dilemou.

//<![CDATA[ //]]>

Celin Dion-My heart will go on...(text+překlad)

24. července 2008 v 9:50 | angel

Celin Dion-My heart will go on...

//<![CDATA[ //]]> Every night in my dreams
I see you, I feel you,
That is how I know you go on

Far across the distance
And spaces between us
You have come to show you go on

Near, far, wherever you are
I believe that the heart does go on
Once more you open the door
And you're here in my heart
And my heart will go on and on

Love can touch us one time
And last for a lifetime
And never let go till we're one

Love was when I loved you
One true time I hold to
In my life we'll always go on

Near, far, wherever you are
I believe that the heart does go on
Once more you open the door
And you're here in my heart
And my heart will go on and on

There is some love that will not go away

You're here, there's nothing I fear,
And I know that my heart will go on
We'll stay forever this way
You are safe in my heart
And my heart will go on and on

PŘEKLAD

Každou noc Tě vidím a vnímám v mých snech.
Tak vím, že žiješ dál.
Přes všechnu vzdálenost a vesmír mezi námi.
Přišel jsi mi ukázat, že jdeš dál.

Blízko, daleko, kdekoli jsi.
Věřím, že srdce bude bít dál.
Ještě jednou otevřeš dveře.
A jsi tady v mém srdci.
A mé srdce bude bít dál a dál.

Jednou se nás dotkla láska a byla na celý život.
A nikdy neodejde, i když odejdeme.
Láska byla, když jsem Tě milovala,
jeden správný čas jsem věrná.
V mém životě vždycky půjdeme dál.

Blízko, daleko, kdekoli jsi.
Věřím, že srdce bije dál.
Ještě jednou otevřeš dveře.
A jsi tady v mém srdci.
A mé srdce bude bít dál a dál.

Jsi tady, není tu nic, čeho bych se bála,
A vím, že mé srdce bude bít dál.
Zůstaneme navždy na této cestě.
Jsi bezpečně v mém srdci.
A mé srdce bude bít dál a dál.

Mika-happy ending-text

24. července 2008 v 9:43 | angel
Mika-Happy ending
This is the way you left me.
I\'m not pretending.
No hope, no love, no glory,
No happy ending.

This is the way that we love,
Like it`s forever.
Then live the rest of our life,
But not together.Wake up in the morning,
Stumble on my life.
Can\'t get no love without sacrifice.
If anything should happen,
I guess I wish you well.
Mm A little bit of heaven,
With a little bit of hell.


This is the hardest story that I\'ve ever told. (ooooo)
No hope, no love, no glory.
A happy ending gone forever more.
I feel as if I\'m wasted,
And I\'m wasted everyday.This is the way you left me.
I\'m not pretending.
No hope, no love, no glory,
No happy ending.
This is the way that we love,
Like it`s forever.
Then live the rest of our life,
But not together.Two o\'clock in the morning,
Something\'s on my mind.
Can\'t get no rest,
Keep walking around.
If I pretend that nothing ever went wrong
I can get to my sleep
I can think that we just carried on.


This is the hardest story that I\'ve ever told. (ooooo)
No hope, no love, no glory.
A happy ending gone forever more.
I feel as if I\'m wasted,
And I\'m wasted everyday.


This is the way you left me, (Oh I feel as if I\'m wasted)
I\'m not pretending.
No hope, no love, no glory,
No happy ending.
This is the way that we love, (And I\'m wasted everyday)
Like it`s forever.
Then live the rest of our life,
But not together.
Little bit of love
Little bit of love x 25


Little bit of love (I feel as if I\'m wasted)
Little bit of love
Little bit of love
Little bit of love
Little bit of love
Little bit of love
Little bit of love
Little bit of love
Little bit of love (And I\'m wasted everyday)
Little bit of love
Little bit of love
Little bit of love
Little bit of love
Little bit of love
Little bit of love
Little bit of loveThis is the way you left me. (Little bit of love .. continues repeating)
I\'m not pretending.
No hope, no love, no glory,
No happy ending.
This is the way that we love,
Like it`s forever.
Then live the rest of our life,
But not together.


This is the way you left me. (Little bit of love .. continues repeating)
I\'m not pretending.
No hope, no love, no glory,
No happy ending.
This is the way that we love,
Like it`s forever.
Then live the rest of our life,
But not together.This is the way you left me.
I\'m not pretending.
No hope, no love, no glory,
No happy ending

4life-Pro mě jsi...

23. července 2008 v 17:25 | angel
Pro mě jsi-4life
Postavím hráz a zbourám ji tím,
že si tě víc než kdy všímám.
Někdy říkám ti víc,
než jsem chtěla kdy říct
a přitom tě víc než kdy vnímám.

Cítím blízkost tvou
a né náhodou
hned prostřu nám bílej stůl.
Cítím tíhu změn
každou chvíli jsem tou největší příčinou.

Ref.:
Pro mě jsi daleko víc než se zdá.
Jsi pro mě lásko víc než vůbec můžu ti říct.
Pro mě jsi daleko víc než jsem já.
Bez tebe žádnej z mejch dnů vůbec nic neznamená.

Žije to v nás,
když ztrácíme význam
ty obrazy málo kdy stárnou.
Vím, že žije to v nás jako čarovná míza,
co ožívá, když slzy sbíráš.

Cítím blízkost tvou
a né náhodou
hned prostřu nám bílej stůl.
Cítím tíhu změn
každou chvíli jsem tou největší příčinou.

Ref.:
Pro mě jsi daleko víc než se zdá.
Jsi pro mě lásko víc než vůbec můžu ti říct.
Pro mě jsi daleko víc než jsem já.
Bez tebe žádnej z mejch dnů vůbec nic neznamená.

Pro mě jsi daleko víc než se zdá.
Jsi pro mě lásko víc než vůbec dokážu říct.
Pro mě jsi daleko víc než jsem já.
Bez tebe žádnej z mejch dnů vůbec nic neznamená.

Morandi-angels

23. července 2008 v 17:21 | angel
People sop fighting
Angels are crying
We can be better
Love is the answer

Search in a side
Are there anymore tears to cry
Don\'t you wonder why
Why you feel so alone
All against the world
World....World...

Search back time
When you used to sing along
To the music of your song
Song of faith you can change
It\'s not to late

People stop fighting
Angels are crying
We can be better
Love is the answer

Search in a side
Are there anymore tears to cry
Don\'t you wonder why
Why you feel so alone
All against the world
World....World...

Search back time
When you used to sing along
To the music of your song
Song of faith you can change
It\'s not to late

People stop fighting
Angels are crying
We can be better
Love is the answer

People stop fighting
Angels are flying
We can be better
Love is the answer

People stop fighting
Angels are flying
We can be better
Love is the answer

People stop fighting
Angels are flying
We can be better
Love ïs the answer

My Chemical Romance-Famous Last Words

23. července 2008 v 17:12 | angel

Famous Last Words

Now I know
That I can't make you stay
But where's your heart
But where's your heart
But where's your...
I know
There's nothing I could say
To change that part
To change that part
To change...
So many
Bright lights been cast a shadow
But can I speak?
Well is it hard understanding
I'm incomplete
A life that's so demanding
I get so weak
A life that's so demanding
I can't speak
I am not afraid to keep on living
I am not afraid to walk this world alone
Honey if you stay, I'll be forgivin'
Nothing you can say can stop me going home
Can you see
My eyes are shining bright
Cause I'm out here
On the other side
Of the jet black hotel mirror
And I'm so weak
Is it hard understanding
I'm incomplete
And all their souls are burning
I get weak
I am not afraid to keep on living
I am not afraid to walk this world alone
Honey if you stay, I'll be forgivin'
Nothing you can say can stop me going home
I am not afraid to keep on living
I am not afraid to walk this world alone
Honey if you stay, I'll be forgivin'
Nothing you can say can stop me going home
These bright lights are
always bright to me
These bright lights are
always bright to me
I said
I see you lying next to me
With words I thought I'd never speak
Awake and unafraid
Asleep or dead

'Cause I see you lying next to me
With words I thought I'd never speak
Awake and unafraid
Asleep or dead
[x3]
I am not afraid to keep on living
I am not afraid to walk this world alone
Honey if you stay, I'll be forgivin'
Nothing you can say can stop me going home
[3x]

Pimboli

23. července 2008 v 17:08 | angel
Tak tady jsou nějaké obrázky Pimboli:

Pár rad a receptů...

22. července 2008 v 23:30 | angel

Tonikum pro lesklé vlasy...

PŘísady: 1hrst lísků máty, 1/8 litru ovocného octa,1/4 litru vody( nejlepší je destilovaná voda)
Jak na to?: Lístky mát přelij vařící vodou, nech je deset minut louhovat a přidej k nim ovocný ocet. Až odvar vychladne, přeceď ho přes kávový filtr. Tohle vlasové tonikum si vetři do valsů apo každém umytí a už je neoplachuj. Uvidíš, že zanedlouho se ti vlásky přestanou tolik mastit a lupy zmizí..

Koupel pro zlepšní nálady....

Přísady: 3 až 4 sáčkybylinkového čaje podle libosti( mátového, heřmátkového nebo šalvějového)
Jak na to?: Vyber si čaj podle chuti a připrabv si voňavou koupel:sáčky čaje přelij litrem vařící vody, minimálně 30 minut je nech louhovat a potom nalij odvar do napuštěné vany. Do lázně se ponoř na čtvr hodiny, relaxuj a na nic nemysli. Mátový čaj má osvěžující a povzbudující účinky a po stresovém dni tě postaví na nohy. Heřmánkový čaj působí protizánětlivě a zklidňuje podrážděnou pokožku. Šalvějový čaj uvolňuje, dodá ti dobrou náladu a posílí nervovou soustavu.

Tampóny na oči pro zářivý pohled...

Přísady: Můžeš si vybrat 2 sáčky černého čaje nebo heřmánkového..
Jak na to?: Sáčky čaje přelij šálkem vaříví vody a nech je luhovat-černý čaj asi 2 minuty, heřmánkový čaj asi 20 minut. Sáčky vyndej, počkej, až vychladnou, pak je lehce vymačkej a přilož na 10 minut na zavřené oči. Černý čaj skvěle působí na OTEKLÉ OČI-díky obsahu tříslovin zvaných tanin otoky zmizí. Heřmánkový čaj má zase zklidňující a protizánětlivé účinky a je vhodný nazarudlé a citlivé oči.

Jesse McCartney-foto

22. července 2008 v 12:46 | angel
Tady to je jeho snad nejhorší fotky:D:D:D:D
No jo...má pěknou přítelkyni:)

Jesse McCartney

22. července 2008 v 12:35 | angel |  Stars
Jesse McCartneyPovolání:zpěvák, herec
Věk:21
Datumnarození:9. 4.1987
Místonarození:New York City, New York, USA
Znamení:Beran
Člen skupiny:Dream Street

Životopis

Jesse McCartney začal svoji kariéru už v sedmi letech, kdy se svým kamarádem hrál v hudební kapele. V deseti letech zpíval v dětské skupině Sugar Beats, jejiž 3 alba byly nominované na cenu Grammy. Ve dvanácti hrál ve skupině Dream Street, která se za nedlouho rozpadla po turné s Aaronem Cartnerem.

V šestnácti letech se vydal na sólovou dráhu a v roce 2003 mu vyšlo debutové album, které obsahovalo tři písničky (Beautiful Soul, Don\'
t you, Why don\'t you kiss her). Jeho první plně sólové album se začalo natáčet v roce 2003 a jmenuje se stejně jako jeho debutová píseň "Beautiful Soul".

Všechny písničky, které album obsahuje napsal sám Jesse. V lednu roku 2005 získalo album platinovou desku.V roce 2006 Jesse natáčí
film Keith, který je o sedmnáctileté dívce, která si myslí, že může mít všechno do té doby, než se objeví chlapec jménem Keith, kterého hraje Jesse.

Druhým vydaným albem je Right Where You Want Me (2006), pro které si Jesse složil jedenáct songů. Album představuje dvanáct úžasných songů - Can't Let You Go, Blow Your Mind produkoval John Shanks (mimo jiné spolupracoval s Natashou Bedingfield nebo Hansonem).

V roce 2008 vydává třetí album Deaprture.

Jesse McCatney si také zahrál v seriálu Summerland (Kalifornské léto) kde se mj. objevil po boku
Zaca Efrona.

Tady to je jeho snad nejhorší fotky:D:D:D:D
No jo...má pěknou přítelkyni:)

Josh Harnett

22. července 2008 v 12:26 | angel |  Hvězdy nebes..

Josh Harnett


Kdo by ho neznal? Krásné kaštanové oči, v jejichž pohledu by se mnohé z nás tak rády topily, andělský obličej, úžasná vysoká postava... Ať už jako odvážný voják v Pearl Harbouru a filmu Černý jestřáb sestřelen nebo jako romantik Matt ve 40 dnech a nocích, všude vypadá naprosto kouzelně a získává si nová a nová srdce divaček.
Joshua Daniel Hartnett přišel na svět jako první ze čtyř sourozenců 21. července 1978 v Minessotské nemocnici Sv. Pavla. Při studiu na škola sv. Pavla (ten ho snad bude provázet celým životem…) poznal další v budoucnu slavnou herečku Rachel Leigh Cook. V této době byl ale ještě pořád úplně obyčejným klukem, jehož největším koníčkem je fotbal a přivydělává si v místním obchodě s multimédii. V 16 letech si ovšem nepříjemně poranil koleno a musel s fotbalem přestat. V tu dobu ale ještě netušil, že tato "tragédie" pro něj bude přelomovou…

Nyní měl Josh spoustu volného času, který začal věnovat hraním po menších školních a lokálních divadelních spolcích jako Children's Theatre company, Youth Performance Company alebo Stepping Stone Company. To ho tak pohltilo, že po maturitě (1996) se přihlásil na studium herectví na State University of New York. Tam ale dlouho nepobyl - dle jeho slov mu "nevyhovoval systém vyučování, který tam panoval". Prý má na něj přímo averzi. Takže rychle sbalil kufry a vydal se na opačný břeh USA, do proslulého Los Angeles. Díky svému vzhledu (a samozřejmě taky talentu) dostal brzy svou první menší roli - v seriálech Dawson Creek (Dawsonův svět) a Cracker. Těmito rolemi a navíc doporučeními režisérů o jeho pracovitosti se zapsal do podvědomí Hollywoodu.
Měl štěstí - hned rok na to získal hlavní roli v hororu Halloween H20 (1998), a přestože se od tohoto sedmého pokračování slavné hororové série očekávalo spíše jen brakové béčko, i kritici nakonec museli uznat, že se jedná o překvapivě dost dobrý thriller. V tomto žánru pokračoval Josh i v následujícím filmu Fakulta, která sice nezaznamenala takový úspěch jako Halloween H20, Joshově kariéře to ovšem nijak neublížilo. Navíc už měl podepsanou smlouvu na snímek Smrt pannen (1999).

Photos de 'The Faculty'
V novém tisíciletí svou zář Joshova hvězda jen zvyšovala, a to už roku 2001 v postmoderní adaptaci shakespearovské klasiky OTHELO a v komedii DOHOLA?, kde se objevil ve společnosti své bývalé spolužačky Rachel Leigh Cook.

 • Othello


To už se ale jednomu z nej hollywoodských producentů Jerrymu Bruckheimerovi dostal do rukou scénář Svěrákova Tmavomodrého světa, jenž sice odmítl financovat, na druhou stranu ale téměř okamžitě pověřil scénáristu Randalla Wallace, aby námět přizpůsobil velkolepé produkci za 140 milionů dolarů. Tak vznikl snímek Pearl Harbour, ve kterém byla Joshovi nabídnuta hlavní role. Ten se nejdřív hlavní role v tomto blockbusteru, o přátelství dvou pilotů a lásce k jedné ženě, dost zalekl, byl si totiž vědom, jakou slávu, ale taky hlavně zodpovědnost tato role obnáší, nakonec ji však přijal. Tím si splnil sen, o němž snil už od střední a získal srdce milionů fanynek ze všech koutů světa.
Josh Hartnett and Ben Affleck in Touchstone Pictures' Pearl Harbor
Pearl Harbour si získal své příznivce v podstatě všude, jen ne v Americe. Byl to ale právě ten typ neúspěchu, který ani trochu neublíží hercům. A tak jsme mohli Joshe opět spatřit v dalších snímcích jako 40 dní a 40 nocí nebo válečném filmu Ridleyho Scotta Černý jestřáb sestřelen. Tam se zahrál v podstatě stejnou postavu jako všichni jeho kolegové - tedy charakterově jednorozmerného vojáka, pobíhajícího mezi soupeřovými kulkami. Ale to byla součást hry, kterou se Ridley Scott mistrovsky dostřílel až ke čtyřem oscarovým nominácím. Žádný z herců z Černého jestřába nemůže sice říct, že by v něm měl svoji životní úlohu, avšak jen málokterý z nich se může pochválit lepším filmem ve své filmografii.
Přestože se Josh Hartnett nenarodil v nejbohatší či nějak umělecké rodině, přestože vyrůstal jako obyčejný kluk, hrával s ostatními fotbal nebo basket, vypracoval se až sem. A to jen díky své silné vůli a obdivuhodné píli.

Simon webbe-foto

22. července 2008 v 12:20 | angel
AU au AU...to muselo bolet na tý hrudi co?
Tady je ale k sežrání co?to musíte uznat..:
SWEETTY BOY

dOpLňKy...

22. července 2008 v 12:13 | angel

Svatební šaty...

22. července 2008 v 12:06 | angel